Opplev gleden av å lære sammen

Barn lærer aldri så fort og så mye som de gjør i årene før de begynner på skolen, og samspillet med en voksen har stor betydning for barnets læreprosess. Du er ditt barns viktigste lærer, særlig i de første leveårene.

Mine første fakta er et godt verktøy for deg som vil oppmuntre barnet ditt til å lære mer. Serien gir barnet økt forståelse om seg selv og om verden vi lever i – noe som gjør det klar for å mestre utfordringene i hverdagen.

Læring gjennom lek

Barn tar ofte selv initiativ til samtaler, og vi voksne kan øve oss i å lytte til og fange opp det barna forteller. Lystbetonte situasjoner gir de beste rammene for læring. Lek, opplevelser og utforsking i hverdagen gir barnet mulighet til å forstå mer om seg selv og omgivelsene. Målet med denne boken er å gi deg inspirasjon og ideer til hvordan du kan tilrettelegge for og oppmuntre barnet til å bevare sin åpne holdning og nysgjerrighet. I tillegg finner du nyttig informasjon og inspirasjon i hver enkelt bok.

Jo mer vi vet, jo større blir opplevelsen

Naturfag regnes gjerne som det tredje viktigste faget i skolen, nest etter språk og matematikk. Menneskets undring på egen eksistens og sine omgivelser har gitt mange spørsmål og mange svar. Jo mer vi vet, jo mer forstå vi. Jo mer vi forstår, jo større blir ofte opplevelsen. Tenk bare på en tur i skogen, hvor moro det er når barnet vet navnet på noen av trærne, plantene og soppene. Opplevelser er utgangspunktet for barns læring.

Kan vi ikke lese den i kveld også?

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom barns evner og utvikling og bruk av bøker hjemme. Gobokens Førskole anbefaler at du prøver å lese litt for barnet ditt hver dag. Faktabøkene i Mine første fakta passer godt inn i de daglige leserutinene, og du vil nok snart oppdage at disse engasjerende oppdagelsesferdene vil bli blant barnets favoritter. Og de tåler å bli lest om og om igjen!